home
Onderzoek effecten van zwangerschapsoefeningen.


Op 27 mei 2009 is in de media een artikel verschenen van het Zweedse Karolinska Institutet over de effecten van zwangerschapsoefeningen. Dit onderzoek wordt door de media uit zijn verband getrokken, met de kop “puffen help niet” of “zwangerschapsoefeningen helpen niet”.

Het onderzoek:

De vrouwen, die voor het eerst zwanger waren, werden voor het onderzoek verdeeld in twee groepen. De eerste groep deed ontspannings- en ademhalingsoefeningen, terwijl de andere groep alleen informatie kreeg over de geboorte en het ouderschap.

De onderzoekers gingen er vanuit dat de vrouwen die de prenatale oefeningen hadden gedaan een gemakkelijkere bevalling zouden hebben. Dat bleek echter niet te kloppen.
In beide groepen vroeg 52 procent van de vrouwen een ruggenprik. Ook waren er ongeveer evenveel vrouwen in beide groepen die een keizersnede nodig hadden. Overigens was ook het aantal postnatale depressies in beide groepen gelijk. De gevoelens van de vrouwen over hun bevalling bleken ongeveer hetzelfde in beide groepen.
De onderzoekers wijzen er nog op dat de persoonlijkheid van ouders ook meespeelt in de manier waarop ze de bevalling ervaren. De studie werd gepubliceerd in het International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

De media:

De media belicht dit onderzoek als “puffen helpt niet” en dit impliceert dat een zwangerschapscursus overbodig is. Deze conclusie is niet juist. Een cursus zwangerschapsbegeleiding is niet gericht om het verminderen / voorkomen van complicaties tijdens de bevalling. Hierbij zijn veel onbe´nvloedbare factoren aanwezig. Ook de vraag naar pijnbestrijding is niet te be´nvloeden door een cursus zwangerschapsbegeleiding. Er komen steeds meer middelen op de markt om de pijn juist te bestrijden, daarbij komt de pijnbeleving van de barende vrouw en het verloop van de bevalling wat vaak niet te be´nvloeden is.

Eagleĺs Zwangerschapsgym:

Tijdens de cursussen die Eagleĺs Zwangerschapsgym organiseert wordt aandacht besteed aan het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling. Hierbij zijn de doelen het verminderen van onzekerheden, stimuleren van de gezondheid en het voorkomen of verminderen van problemen en/of klachten tijdens en na de zwangerschap.

In de cursus wordt de kennis rond het verloop van de zwangerschap vergroot. Daarnaast wordt door middel van oefeningen de lichamelijke conditie onderhouden of verbeterd. Dit zijn onder andere oefeningen gericht op het opdoen van andere bewegingservaringen, op het ontspannen ter voorkoming van overbelasting en op het bewust worden en trainen van spiergroepen, zoals de bekkenbodemspieren.

Ook wordt informatie gegeven over het verloop van de bevalling, zodat je weet wat er komen gaat. Hierbij komen juist de mogelijkheden voor pijnbestrijding aan bod. Daarnaast komen er ontspannings- en ademhalingsoefeningen aan de orde, zodat je de controle over jezelf kan houden. Het ontmoeten van andere ouders om ervaringen uit te wisselen kan een enorme opluchting betekenen. Verder leer je nieuwe mensen kennen en kunnen er nieuwe vriendschappen ontstaan. Voordelen van de gezamenlijke zwangerschapsoefeningen zijn ook dat er meer erkenning, herkenning, steun en praktische informatie aanwezig is.

Voor het engelstalige versie van het onderzoek klik op onderstaande link:NOVO-praktijk / Eagle Fysiotherapie
Rijksstraatweg 439, 2025 DC Haarlem,
t: 023 - 520 1000
KvK 34177896